Vizitky


   Povolit rub vizitky  |     Povolit logo  |     Zobraz ořezy

Editor

Firma

Vodo, topo, plyn

Jméno a příjmení

Adresa 550

78501 Chrudim


Před odesláním vytvořené vizitky si prosím zkontrolujte správnost obsahu a zaškrtněte Zobraz Ořezy, kde zkontrolujte, že Vám žádný důležitý obsah nepřesahuje za oranžovou čáru. Finální ořez vizitek naznačuje modrý rámeček. Grafika umístěná za tímto rámečkem bude po vytištění odříznuta (slouží jako technologická spadávka).


www.absolutnoweb.eu - Copyright 2017 ABSOLUTNOWEB | |